Välkommen till KBT-centralen

Vi är legitimerade psykologer som erbjuder psykologtjänster till privatpersoner och företag. Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) och möter dig där du befinner dig i livet just nu. Ibland handlar det om stora bekymmer och ibland handlar det om att förstå sig själv bättre och att ta steg i en ny riktning för att utvecklas. En kontakt inleds med ett första kartläggningssamtal. Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor, eller för att boka en första tid.

Kroppens stressreaktioner, våra känslor och kroppsliga symtom hänger nära ihop. Att förstå mer om dessa samband, och vilken roll våra tankar och beteenden spelar för hur vi mår, kan hjälpa oss att ta perspektiv på situationen och hitta hjälpsamma strategier.

Läs mer

Stress är ett brett begrepp som kan syfta på olika yttre faktorer som påfrestar oss, som arbetsbelastningen, situationen i familjen eller andra pressande livsomständigheter. Stress kan också vara våra egna inre krav på oss själva, och våra reaktioner på belastningen som vi utsätts för.

Läs mer

Sömn är viktigt för att vi ska må bra och kunna prestera. Det är normalt att sova dåligt enstaka nätter eller kortare perioder. Det är vi rustade för och kroppen kan kompensera för sömnbrist som uppstår ibland. Men om sömnproblemen håller i sig en längre tid kan det bli väldigt påfrestande.

Läs mer
Marie Söderström

Marie Söderström

Jag är legitimerad psykolog med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag jobbar ofta med sömnproblem, stress, utmattning, oro, ångest, perfektionism, låg självkänsla eller nedstämdhet. Jag är också disputerad och mitt forskningsområde är sömn, stress och återhämtning i arbetslivet. Läs mer

  • Kontakta mig:

Ola Söderström

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Vanliga problem bland de personer jag möter är stress, sömnbesvär, ilska, tvång, oro, ångest, depression, utmattning eller smärta. Läs mer

  • Kontakta mig:
Ola Söderström