Välkommen till KBT-centralen

Vi är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av att hjälpa människor att må och fungera bättre. Att söka professionell hjälp för problem som hindrar en i livet kan ibland vara ett klokt steg. Ibland handlar det om stora bekymmer och ibland handlar det om att förstå sig själv bättre och att ta steg i en ny riktning för att utvecklas.

Vi arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och erbjuder psykoterapi, coachning och ledarskapsutveckling till privatpersoner och företag. Vi erbjuder också föreläsningar, utbildning och handledning till verksamheter utifrån vår specialkompetens om sömn, stress, utmattning och återhämtning.

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor, eller för att boka en första tid. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har i forskningsstudier visat sig vara effektivt för en rad problemområden. Här kan du läsa mer om olika vanliga problem, och hur man kan arbeta med dem i en KBT-kontakt.

Läs mer

Stress är normalt i livet och stressreaktioner är väsentliga för vår överlevnad. Att kroppen växlar mellan uppvarvning och nedvarvning är naturliga fysiologiska processer som hjälper oss att mobilisera energi inför olika utmaningar vi ställs inför, och att återhämta oss efteråt.

Läs mer

Sömn är viktigt för att vi ska må bra och kunna prestera. Det är normalt att sova dåligt enstaka nätter eller kortare perioder. Det är vi rustade för och kroppen kan kompensera för sömnbrist som uppstår ibland. Men om sömnproblemen håller i sig en längre tid kan det bli väldigt påfrestande.

Läs mer
Marie Söderström

Marie Söderström

Jag är legitimerad psykolog med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag jobbar ofta med sömnproblem, stress, utmattning, oro, ångest, perfektionism, låg självkänsla eller nedstämdhet. Jag är också forskarutbildad och mitt forskningsområde är sömn, stress och återhämtning i arbetslivet.

  • Kontakta mig:

Ola Söderström

Jag är legitimerad psykolog, psykoterapeut och handledarutbildad med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Vanliga problem bland de personer jag möter är stress, sömnbesvär, ilska, tvång, oro, ångest, depression, utmattning eller smärta.

  • Kontakta mig:
Ola Söderström